Page 1 - GKO-flip
P. 1

Zdaj je čas
               za gostoljubnost

                   v turizmu

      mag. Mirjana Ivanuša – Bezjak
          mag. Klara Korenč
            Janja Viher
           Helena Rošker
          Smiljan Benkovič

        Maja Križmančič, MBA

   Gostoljubnost
slovenskih turističnih
delavcev v in po času

   korona krize
   1   2   3   4   5   6