PRISRČNO DOBRODOŠLI
Gostoljubnost in prisrčnost v turizmu
in storitvenih dejavnostih

DOMOV NAROČILO KONTAKT POVEZAVE

 NOVO * NOVOSTI ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237

 
  kategorizacija1**** on Biteable.

Število udeležencev na delavnici: 3040
Cena delavnice po ponudbi.
Cena ne vključuje najema predavalnice ter napitkov in prigrizkov.
 

Za vas smo pripravili aktualno eno-dnevno delavnico
Pasti in izzivi uvajanja nove kategorizacije nastanitvenih obratov »Hotelstars EU«

Program in vsebina
(primer urnika in programa enodnevne pet urne delavnice)

10:00 – 10:20 – predstavitev poteka delavnice in udeležencev ter kaj gostje pričakujejo

10:20 – 11:00
– novosti Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov ter obveznosti ponudnikov v zvezi z izvedbo kategorizacije

11: 00 - 12:00
– spremembe kriterijev za kategorizacijo posameznih vrst nastanitvenih obratov (hotel, motel/penzion/gostišče, kamp, apartma/počitniško stanovanje/počitniška hiša/apartmajsko naselje/studio, soba, kmetija z nastanitvijo – novi kategorizacijski listi in pojasnila)

12:00 – 12:30
– mreženje ob kavi

12:30 – 13:00
– elektronska kategorizacija na portalu www.kategorizacija.si

13:00 – 13:45
– izvedba testne kategorizacije do zaključka postopka kategorizacije

13:45 – 14:10
- Kako oglaševati svojo ponudbo ? Kaj moramo storiti da se bo gost vračal oz. nas priporočal?

14:10 – 14:30
– vprašanja in odgovori

ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237
 


 Gostoljuben on Biteable.

Število udeležencev na delavnici: 1020
Cena delavnice po ponudbi.
Cena ne vključuje najema predavalnice ter napitkov in prigrizkov.

Pet dni pred začetkom delavnice dobi vsak udeleženec pisna navodila in napotke za lastno predstavitev ter pripravo svojih primerov, ki jih bo obravnaval in predstavil na delavnici. Vsak udeleženec dobi delovni zvezek z naslovom Gostoljubnost in prisrčnost ter CD s knjigo Prisrčno dobrodošli (E-verzija PDF-FLIP). Po končani delavnici dobi potrdilo o udeležbi. Po delavnici se vsi udeleženci povežejo v e-google group ter si v naslednjih štirih tednih ob moderiranju predavateljice izmenjujejo primere dobre prakse in dodatne materiale.

Za vas smo pripravili eno- dvo- ali več-dnevno delavnico
50 odtenkov gostoljubnosti: Prisrčno dobrodošli cenjeni in spoštovani gostje - skozi oči turističnih delavcev

Program in vsebina
(primer urnika in programa enodnevne pet urne delavnice)

13:00 – 13:30 – predstavitev poteka delavnice in udeležencev
 
13:30 – 14:30 – prvi kontakt gosta z turističnim delavcev
(pogovor, spletna stran, vizitka in propagandni materiale, informacije o destinaciji in dogodkih, napotitev k sobodajalcem, rezervacije, hrana, smučanje, pohodništvo, ...) ter njihova pričakovanja

14:30 – 15:00 – vloga turističnih deležnikov ter pričakovanja gostov
(vloga TIC-a, sobodajalcev, gostincev, turističnih vodnikov, turističnih društev in drugih turističnih deležnikov na destinaciji ter pričakovanja turistov-gostov)

15:00 – 15:30 – mreženje ob kavi in prigrizku

15:30 – 15:00 – kaj turistu pomenita pojma gostoljubnost in prisrčnost (teorija in primeri iz prakse)

15:00 – 17:30 – primer dobrega informiranja in bivanja gosta v vašem kraju ter nadaljnje aktivnosti
(kaj lahko informatorji in ostali turistični deležniki izboljšamo, popravimo, dodamo, se bolje pripravimo,...) Kako gosta kaj najdlje zadržati v kraju? Kaj moramo storiti da se bo gost vračal oz. nas priporočal?

17:30 – 18:00 – zaključek delavnice ter fotografiranje in plan nadaljnjih aktivnosti (delo v google skupini)

ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237
 


 12person-tur-produkt on Biteable.

Število udeležencev na delavnici: 10–20 
Cena delavnice po dogovoru. 

Cena ne vključuje najema predavalnice ter napitkov in prigrizkov. 

Pet dni pred začetkom delavnice dobi vsak udeleženec pisna navodila in napotke za lastno predstavitev ter pripravo svojih primerov, ki jih bo obravnaval in predstavil na delavnici. Vsak udeleženec dobi delovni zvezek z naslovom Gostoljubnost in prisrčnost ter CD s knjigo Prisrčno dobrodošli (E-verzija PDF-FLIP). Po končani delavnici dobi potrdilo o udeležbi. Po delavnici se vsi udeleženci povežejo v e-google group ter si v naslednjih štirih tednih ob moderiranju predavateljice
izmenjujejo primere dobre prakse in dodatne materiale.
 

Za vas smo pripravili eno- dvo- ali več-dnevno delavnico
Prepoznajte goste skozi "12 person" in izdelajte integralne turistične produkte

Program in vsebina 
(primer urnika in programa enodnevne pet urne delavnice)

13:00 – 13:30 –    predstavitev poteka delavnice in udeležencev

13:30 – 14:30 –    prepoznavanje (sedanjih in potencialnih) gostov skozi 12 person (primarni in sekundarni motiv, potovalni stil, pričakovanja, zanimanja, vpliv na odločanje, raziskovanje, viri informiranja, rezervacija,..)

14:00 – 15:00 - udeleženci definirajo v katero kategorijo se uvrščajo njihovi gostje in pripravijo izhodišča za integralni turistični produkt

15:00 – 15:30 –    mreženje ob kavi in prigrizku

15:30 – 17:00 –    predstavitev osnutkov integralnih turističnih produktov

17:00 – 17:30 –    primer dobrega informiranja in bivanja gosta v vašem kraju ter nadaljnje aktivnosti (kaj lahko informatorji in ostali turistični deležniki izboljšamo, popravimo, dodamo, se bolje pripravimo,...) Kako gosta kaj najdlje zadržati v kraju? Kaj moramo storiti da se bo gost vračal oz. nas priporočal?

17:30 – 18:00 –    zaključek delavnice ter plan nadaljnjih aktivnosti

ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237


 8trzprofiliveu on Biteable.

Število udeležencev na delavnici: 10–20 
Cena delavnice po dogovoru. 

Cena ne vključuje najema predavalnice ter napitkov in prigrizkov. 

Pet dni pred začetkom delavnice dobi vsak udeleženec pisna navodila in napotke za lastno predstavitev ter pripravo svojih primerov, ki jih bo obravnaval in predstavil na delavnici. Vsak udeleženec dobi delovni zvezek z naslovom Gostoljubnost in prisrčnost ter CD s knjigo Prisrčno dobrodošli (E-verzija PDF-FLIP). Po končani delavnici dobi potrdilo o udeležbi. Po delavnici se vsi udeleženci povežejo v e-google group ter si v naslednjih štirih tednih ob moderiranju predavateljice
izmenjujejo primere dobre prakse in dodatne materiale.
 

Za vas smo pripravili eno- dvo- ali več-dnevno delavnico
Spoznajte EU goste skoz 8 tržnih profilov in izdelajte nove integralne turistične produkte

Program in vsebina
(primer urnika in programa enodnevne pet urne delavnice)

13:00 – 13:30 – predstavitev poteka delavnice in udeležencev

13:30 – 14:30 – prepoznavanje (sedanjih in potencialnih) 8. različnih evropskih gostov skozi njihove tržne profile (tržni potencial in ključne persone na določenem trgu, značilnosti tistih, ki potujejo v tujino in prespijo vsaj 2-krat, sezonskost, potovalna družba, potovalne navade, nakupna pot, vrsta nastanitev in rezervacija, ..)

14:00 – 15:00 - udeleženci na osnovi tržne analize definirajo katera ciljna skupina je primerna za njihovo ponudbo in pripravijo izhodišča za integralni turistični produkt

15:00 – 15:30 – mreženje ob kavi in prigrizku

15:30 – 17:00 – predstavitev osnutkov integralnih turističnih produktov

17:00 – 17:30 – primer dobrega informiranja in bivanja gosta v vašem kraju ter nadaljnje aktivnosti (kaj lahko informatorji in ostali turistični deležniki izboljšamo, popravimo, dodamo, se bolje pripravimo,...) Kako gosta kaj najdlje zadržati v kraju? Kaj moramo storiti da se bo gost vračal oz. nas priporočal?
17:30 – 18:00 – zaključek delavnice ter plan nadaljnjih aktivnosti

ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237


S klikom na naslovnico pokukajte v knjigo!
(dražilnik v PDF)

Knjiga je izšla 15. decembra 2012. Tiskana verzija je razprodana. Možno je dobiti
le še CD-FLIP e-verzijo.

CENA: 10,00€ + 3,60€ povzetje (DDV vključen).

Knjiga PRISRČNO DOBRODOŠLI, gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih je delo treh avtorjev, Karmen Barabaš in Boštjana Humskega, dveh študentov Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja, in njihove visokošolske učiteljice mag. Mirjane Ivanuša-Bezjak.


SPREJMIMO ...

... našega gosta z iskrico v očeh in mu ponudimo posebna doživetja ter dogodke v domačem kraju.

POSPREMIMO ...

... našega gosta z iskrico v očeh ter nepozabnimi spomini, ki jih bo s seboj še dolgo nosil.

USLUGE

S tem, ko gostu strežemo, mu ne delamo usluge, gost jo dela nam.

PREDGOVOR

S knjigo želimo dokazati, da sta v slogi in sodelovanju moč ter sinergija. Enako želimo pokazati in dokazati tudi slovenskim turističnim delavcem ter vsem, ki delajo v storitvenih dejavnostih – samo skupaj nam bo uspelo. Stopimo skupaj in dokažimo, da zmoremo, znamo ter hočemo. Nam trem je to uspelo.

Je naš skupen doprinos k obogatitvi slovenske literature s področjem gostoljubnosti in prisrčnosti, ki je osnova vsake storitve ne dejavnosti – posebej v turizmu in gostinstvu. Namenjena je najširši publiki, turističnim delavcem, študentom in gostom, ki uporabljajo turistične storitve. To smo prav vsi.

Predstavljeno gradivo je sestavljeno iz treh večjih vsebinskih sklopov. Poleg nosilne vsebine o gostoljubnosti je podrobneje opisano tudi poglavje o etiki in etičnih kodeksih ter primer kodeksa s predlogom, kako kodeks uvesti v poslovanje podjetja.

Zadnji del je obogaten s primeri dobre prakse v turizmu. Ti primeri naj vam dajo nove ideje in inspiracije ter izziv, da se boste začeli zgledovati in približevati najboljšim v turizmu. Potujemo zaradi doživetij!

Torej dajmo našim gostom to, kar pričakujejo – ponudimo jim gostoljubnost in doživetja!

Avtorji

Maribor, november 2012

 

NAROČILO

ZA VEČ INFORMACIJ:
- pišite:  ivanusa.mirjana@gmail.com
- kličite: 041 963 237


Avtorica na stojnici revije Gostinec na sejmu
turizem in prosti čas TIP 2015, 28. 01. 2015

KAZALO

Knjigi na pot (Marjana Merkač Skok)
Dobrodošla knjiga (Tatjana Rijavec)
Predgovor (avtorji)

Uvod
Turizem je ...
Gostoljubnost v turizmu
(Karmen Barabaš)
   Definicija gostoljubnosti
   Zgodovinski vidik razvoja gostoljubnosti
   Gostoljubnost iz psihološkega vidika gosta
   Zadovoljevanje pričakovanj gosta
   Gostoljubnost je odraz naše samozavesti
   Kultura gostoljubja
Gost in gostitelj
(Karmen Barabaš)
   Gost
   Gostitelj
Prisrčnost v turizmu (Karmen Barabaš)
Vloga zaposlenih v turističnih
podjetjih
(Karmen Barabaš)
   Opredelitev zmožnosti zaposlenih
   Pomen zaposlenih za podjetje
   Vloge zaposlenih v turizmu
Etika v turizmu (Boštjan Humski)
   Etika in morala
   Etika v poslovanju
   Etični kodeksi
Osnutek kodeksa poslovanja (Boštjan Humski)
   Nagovor direktorja podjetja
   Temeljne vrednote podjetja
   Odnos do gostov
   Odnos do zaposlenih
   Odnos do podjetja
   Osebna urejenost
   Reševanje pritožb
   Telefonski pogovori
   Izobraževanje in usposabljanje
Postopek uvajanja kodeksa
v Termah XY
(Boštjan Humski)
   Razprava o osnutku kodeksa poslovanja
   Sprejetje kodeksa
   Informiranje zaposlenih (starih in novih)
   Spremembe kodeksa in izboljšave
   Objava na spletni strani
   Objava v poslovnem poročilu
   Kodeks kot del organizacijske kulture podjetja
   Kodeks v vsakodnevnem poslovanju
Primeri dobre prakse s področja turizma
in gostinstva
(Mirjana Ivanuša Bezjak)
   Primer hotelov Ritz-Carlton
   Primer uspešnega hotelirja Klausa Kobjolla
   Primer Starbucks
      ali kako uspešno prodajati kavo
   Primer hotelov Four seasons
   Primer podjetja Disney company
      ali kako zaslužiti z Miki Miško in pravljicami

Bralcem za popotnico …
Literatura in viri
Izdajo te knjige so podprli …


 
NAROČILO

 NOVICE, ZANIMIVOSTI

KAKO PREPOZNATI PRIČAKOVANJA TUJIH GOSTOV - SKOZI 12 PERSON?

Dne 16. 3. 2018 je Mirjana Ivanuša-Bezjak, avtorica in predavateljica o gostoljubnosti, izvedla predavanje z naslovom Kako prepoznati pričakovanja tujih gostov - skozi 12 person? na dogodku
Srečanje sobodajalcev Slovenije 2018.

BONTON ZA SOBODAJALCE
IN GOSTOLJUBNOST

Dne 23. 3. 2017 je Mirjana Ivanuša-Bezjak, avtorica in predavateljica o gostoljubnosti, izvedla predavanje z naslovom Bonton za sobodajalce in gostoljubnost na dogodku
Srečanje sobodajalcev Slovenije 2017.

INTERVJU Z AVTORICO V REVIJI GOSTINEC

V januarski številki revije Gostinec (43) je objavljen intervju z avtorico knjige Prisrčno dobrodošli.
(Kliknite na sliko za prebiranje celotnega članka.)

DELAVNICA V BOHINJU, 12.12.2014

V petek 12.12.2014 je svetovalka v turizmu – mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, za člane TD Bohinj izvedla delavnico z naslovom Prisrčno dobrodošli cenjeni in spoštovani gostje – skozi oči turističnih delavcev v TIC Bohinj. Že pred izvedbo delavnice so udeleženci pripravili kratko lastno predstavitev ter razne materiale o Bohinju in razmišljali o primerih dobre prakse iz vsakodnevnega dela z gosti.


 
Delavnica je bila zelo intenzivna. Skozi postavljena vprašanja so analizirali trenutno stanje ter »zelo izven okvirjev« iskali nove ideje in predloge. Predavateljica jih je nenehno spodbujala ter skupaj z njimi iskala nove predloge. Vendar s tem še ni konec aktivnega dela. Še en mesec bodo udeleženci kontaktu s predavateljico preko e-mailov. Skupaj bodo analizirali odgovore iz delavnice in snovali nove produkte. V veliko pomoč pa jim bodo še primeri dobre prakse iz domovine in tujine.

SKRB ZA GOSTA ...

... je najpomembnejša storitev v turizmu in gostinstvu.

PRILOŽNOST

Gost nam ponuja priložnost, da mu služimo in postrežemo.

Vso filozofijo in preprostost gostoljubnosti
sem strnila v dve besedi – akrostiha.

Nasmeh in pogled ter pozdrav
Ali vam lahko pomagam
Storite več kot gost pričakuje
Mislite in delujte s strastjo
Enkratno doživetje za vašega gosta
Hvala za obisk in nasvidenje

Pozdrav, pogled, nasmeh
Obzirnost, uslužnost, uvidevnost
Zaželenost, pristnost, naravnost
Dodajte višjo kakovost
Razmišljajte in delujte s strastjo
Ali ste bili zadovoljni ?
Vabilo na ponoven obisk

 


 | www.visit-maribor.si | www.hitri-poslovni-sestanki.si | www.ivanusa-mirjana.si | vfokusu.com |


ˆna vrh strani | «domov | naročilo» | kontakt» | povezave»
 

create counter
obiskovalcev od 1.11.2012 | Copyright © 2012 PRO-ANDY, Andrej Ivanuša, s.p., Maribor. Vse pravice pridržane. | Zadnja sprememba: 04.11.2018